Ajankohtaista tietoa puhtaudesta
12.10.2016

Vuoden 2016 yhteisö: HUS-Desiko

Vuoden 2016 Puhtausalan yhteisö on HUS-Desiko liikelaitos. Valintaan vaikuttivat erityisesti henkilöstön tietotaidon lisääminen sekä yhteisön esimerkillinen kehittäminen. Puhtaustieto ja alan ammattilehti Siivoustaito valitsivat Vuoden Puhtausalan yhteisön jo 20. kerran.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on yksi suurimmista, tärkeimmistä ja nopeimmin kehittyvistä ammattialoista. Työtä tehdään monenlaisilla ammattinimikkeillä. Vaikka niin ala kuin työvoiman osaamisen haasteetkin ovat jatkuvasti kasvaneet, puhtaanapito on jäänyt muiden alojen jalkoihin.

– Kiinteistöjen ja tilojen ylläpitoon tarvitaan entistä enemmän puhtauden ja huollon suunnittelua, osaamista ja tutkimusta, peräänkuuluttaa Puhtaustieto Oy:n toimitusjohtaja Marjatta Lausjärvi.

– Alan henkilökunnan koulutus ja osaaminen sekä annetut resurssit toteuttaa tuloksellista työtä ovat monesti riittämättömiä. HUS-Desikon valinnalla Vuoden Puhtausalan yhteisöksi halusimme nostaa esiin esimerkillistä toimintaa. Suomen hyvän terveydenhoidon takana on myös korkeatasoinen puhtauden ammattiosaaminen. Nykyaikainen puhtaudenhallinta tarkoittaa myös mittaamisen, robotiikan, automaation ja järjestelmien osaamista.

Hyvä puhtaus ja hygienia vaikuttavat paitsi tiloissa oleskelevien ja asioivien terveyteen ja toimintaan myös kiinteistön arvon säilymiseen.

– Puhtaus tulisi nähdä entistä painokkaammin myös osana kiinteistöjen suunnitteluratkaisuja, johtamista ja palvelumuotoilua, toteaa Lausjärvi.

Hygieniapalvelut hyvän terveydenhuollon tukipilari

HUS-Desikon toimitusjohtaja Tuula Karhumäen mukaan liikelaitoksen tärkeä rooli infektioiden torjuntatyöhön osallistumisessa ja turvallisen hoitoympäristön luomisessa edellyttää henkilöstöltä puhtausalan osaamisen lisäksi erityistä hygieniaosaamista. Tätä osaamista ylläpidetään jatkuvalla kouluttamisella ja perehdyttämisellä.

– Tarjoamme uusia palveluita kuten sairaalasänkyjen ja apuvälineiden puhdistamis- ja desinfiointipalveluja sekä korkeaa sairaalahygieniaa vaativia puhtaanapitopalveluja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle, kertoo Karhumäki.

Tämän tarkoittaa, että alan ammattilaisille on tarjolla monipuolisia laitoshygieniapalvelutehtäviä, joissa henkilöstö motivoituu erilaisten useiden tehtävien tekemiseen.

Osaava henkilöstö sekä sairaalahuolto - ja laitoshygieniaprosessien kehittäminen sekä tuottavuuden ja kustannustietoisuuden jatkuva parantaminen varmistavat hyvän kilpailukyvyn.

– Organisaatiomme on rakennettu siten, että prosessien vastaavat keskittyvät oman alueensa jatkuvaan laadunparantamiseen ja korkean hygieniatason ylläpitämiseen. Hyvä esimiestyö ja toimivat tiimit ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Asiakas on meille tärkeä kumppani ja pidämme huolen siitä, että palvelut tuotetaan ajallaan ja suunnitelmien mukaisesti, Karhumäki tiivistää.

Perehdyttämistä toteutetaan HUS-Desikossa monin tavoin: esimerkiksi opetusvideot ovat osa kaikkien – erityisesti maahanmuuttajien – perehdytystä. Videon avulla uusi työntekijä voi myös itseopiskella esimerkiksi poislähtevän potilaan vuodepaikan puhdistusta.

– Perehdytysohjelmat ovat osa henkilöstön osaamisen ylläpitoa. Lisäksi ylläpidetään jatkuvaa sisäistä koulutusta, jota täydennetään ulkopuolelta hankittavana täydentävänä koulutuksena. Myös laitoshuollon esimiesten ammattitaitoa kehitetään erilaisin johtamiskoulutuksin, kuvailee Karhumäki.

Laadukkaita ja asiakkaiden tarpeiden mukaisten palvelukokonaisuuksien tuottaminen kustannustehokkaasti on HUS-Desikon tavoite myös tulevaisuudessa. 

 
UUTISET
PUHTAUSTIETO PT Oy    *    Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI    *    Puh. 09 503 1811    *    puhtaustieto@puhtaus.fi
   Yhteys   |   Toimitusehdot   |   Ostoskori